Αρχική

Από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 και στην ιστοσελίδα moodle.iek.sivitanidios.edu λειτουργεί το δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System - CMS) Moodle προς χρήση των εκπαιδευτών και σπουδαστών του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ και μόνο.

Τα συστήματα λογισμικού που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί με τους μαθητές του από απόσταση και σε μη πραγματικό χρόνο για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του μαθήματος καλούνται πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης ή πλατφόρμες εικονικής εκμάθησης (Virtual Learning Environments).

Οι περισσότερες από τις πλατφόρμες αυτές έχουν σαν στόχο, όχι απλώς την αναπαραγωγή της κλασσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον υπολογιστή, αλλά και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγμένων εργαλείων εκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, κάτι που συνεπάγεται συνολικά την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η δημοφιλής πλατφόρμα moodle χρησιμοποιείται ως υποδομή είτε για την παροχή υπηρεσιών εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Το moodle είναι πλούσιο σε δυνατότητες και χαρακτηριστικά, συνεργάζεται πολύ αποτελεσματικά με τις περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές της αγοράς, και υποστηρίζει από την απλή παροχή κειμενικού υλικού μέχρι την πλήρη ψηφιακή υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας

 Το Moodle δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του. Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment.

Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (κάτω από την GNU Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL) και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

 Περισσότερες πληροφορίες